Diagnostyka Zaburzeń Jelitowych

 

Diagnostyka Zaburzeń Jelitowych

Diagnostyka przyczyn zaburzeń jelitowych dostępna jest pod postacią paneli Foodprofil i GastroProfil.

FoodProfil bada nadwrażliwość pokarmową, która jest nieprawidłową reakcją systemu immunologicznego występującą po spożyciu niektórych pokarmów. Szacuje się, że może być nią dotkniętych ok. 45% populacji. Nadwrażliwość pokarmowa często mylona jest z alergią pokarmową, która występuje jedynie u 2 % społeczeństwa. Oceniane są stężenia pokarmowo-swoistych IgG/IgG4 dla wybranych grup produktów spożywczych w celu wyznaczenia indeksów określających dominujący typ reakcji IgG lub IgG4. Ocena stężenia pokarmowo-swoistych IgG we właściwej podklasie IgG lub IgG4 dla poszczególnych grup produktów spożywczych obejmujących 88 lub 264 antygenów pokarmowych.

Test Food Profil 45  obejmuje tylko diagnostykę rozszerzoną w całej klasie IgG (1-4).

Diagnostyka wstępna i rozszerzona dotyczy paneli FoodProfil 88 i 280.


GastroProfil jest zestawem badań laboratoryjnych pomocnych w diagnostyce przyczyn funkcjonalnych zaburzeń pracy przewodu pokarmowego i tzw. zespołu jelita drażliwego o podłożu nieimmunologicznym. Całościowe badanie zdrowia jelit obejmuje oprócz zbadania statusu flory bakteryjnej również ocenę wydajności i zdolności trawiennych oraz stanu śluzówki jelita i powiązanego z jelitem układu odpornościowego. Umożliwia to przeglądową ocenę stanu jelita i pomaga
w zaplanowaniu terapii i ewentualnie dalszej diagnostyki.

 

LISTA BADAŃ DOSTĘPNYCH W NASZEJ OFERCIE

1