facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

O nas

 

Laboratoria Medyczne Bruss to firma specjalizująca się w medycznych usługach laboratoryjnych. Na rynku usług medycznych działa od 1999 roku, zaś od 2007 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych Alab Laboratoria.

 

Dynamiczny rozwój medycznych laboratoriów diagnostycznych wchodzących w skład firmy, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii badawczo-pomiarowych oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych sprawił, że Laboratoria Medyczne Bruss, wykonując ponad cztery miliony badań rocznie, są liderem usług z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce Północnej.

Jesteśmy częścią ogólnopolskiej grupy laboratoriów medycznych Alab, która wchodzi w skład europejskiej grupy laboratoriów medycznych Limbach.  

Laboratoria Medyczne Bruss wyróżnia wyjątkowa dbałość o wysoką jakość oferowanych usług laboratoryjnych oraz jakość obsługi wszystkich zleceniodawców, co zapewnia działający od 2005 roku system zarządzania jakością według norm ISO/IEC 17025 oraz ISO 15189 potwierdzony odpowiednimi certyfikatami (AB 654, AM 001).

W celu dalszego doskonalenia jakości usług, w 2012 roku system zarządzania jakością rozszerzono w taki sposób, aby także spełniał wymagania normy ISO 9001. Pozwoliło to na objęcie systemem zarządzania jakością większości laboratoriów diagnostycznych działających w Spółce Laboratoria Medyczne Bruss (certyfikat DNV-GL).

 

Laboratoria firmy wyposażone są w najnowszej generacji analizatory i systemy analityczne do diagnostyki laboratoryjnej.

Korzystamy z renomowanych światowych dostawców takich jak np. ROCHE, Sysmex, bioMerieux, Becton Dickinson, Bruker, Ortho Clinical Diagnostics i wielu innych.

Współpracujemy ze specjalistycznymi laboratoriami LIMBACH Laboratory w Heidelbergu, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i wieloma innymi uznanymi ośrodkami w kraju i zagranicą.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka automatyzacja badań mikrobiologicznych oraz pełna automatyzacja badańz zakresu serologii transfuzjologicznej.

Poprawność analityczna oraz wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, jest stale monitorowana poprzez:

system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, umożliwiających niezależną ocenę jakości wyników badań laboratoryjnych uzyskiwanych przez Laboratoria Medyczne Bruss.

Badania laboratoryjne są wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel fachowy stale podwyższający swoje kwalifikacje. Wszystkie wyniki badań autoryzowane są przez diagnostów laboratoryjnych. Nad prawidłową pracą laboratoriów czuwa zespół wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej.

Laboratoria Medyczne Bruss to jedna z nielicznych firm, która oferuje pacjentom i zleceniodawcom możliwość korzystania z porad i konsultacji lekarza - specjalisty mikrobiologii lekarskiej, który również bierze udział w pracach komitetów zakażeń szpitalnych.

 

Współpracujemy z większością zakładów opieki zdrowotnej  naszego regionu.

Naszymi kontrahentami są przychodnie, szpitale, indywidualne praktyki lekarskie oraz pacjenci prywatni. 

Świadczymy usługi m.in. dla: SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskioego w Gdańsku, spółki Szpitale Wojewódzie w Gdyni, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Prabutach, NZOZ "Zdrowie" w Kwidzynie, Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach oraz wielu innych podmiotów służby zdrowia.

Uczestniczymy w programach profilaktycznych oraz w badaniach  klinicznych firm farmaceutycznych.

 

Wykonujemy ponad cztery miliony badań rocznie z zakresu diagnostyki medycznej.

Badania wykonujemy dla potrzeb:
- szpitali
- podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
- prywatnych gabinetów lekarskich
- pacjentów indywidualnych
- firm farmaceutycznych i innych instytucji prowadzących badania kliniczne (CRO)

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje:
- wykonywanie badań laboratoryjnych podstawowych i specjalistycznych - oferta laboratoriów obejmuje ponad 1600 różnych badań diagnostycznych
- pobieranie materiału do badań
- transport materiału do laboratorium
- elektroniczna rejestracja i dostęp do wyników badań
- usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez lekarzy konsultantów oraz specjalistów diagnostyki laboratoryjnej
- szkolenia personelu zleceniodawców.