Pakiety badań

Pakiety badań to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny stanu zdrowia.

Pakiety zawierają zestawy badań ukierunkowane na:

- ogólną ocenę stanu zdrowia (np. pakiet ogólny, małego dziecka, kobiety po 40 roku życia),

- ocenę poprawności funkcjonowania określonych narządów (np. pakiet nerkowy, sercowy, wątrobowy, itp.),

- ocenę mechanizmów funkcjonowania organizmu (np. pakiet alergiczny, czynników ryzyka miażdżycy),

- monitorowanie zmian stanu zdrowia (np. pakiet kobiety w ciąży, kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną),

- przygotowanie do zabiegów operacyjnych (np. pakiet badań mikrobiologicznych przed zabiegiem operacyjnym).

Dzięki pakietom badań laboratoryjnych można regularne monitorować stan zdrowia, co służy świadomej profilaktyce wielu schorzeń. Wykonanie badań objętych pakietami nie wymaga skierowania od lekarza.

1