facebook
logo Grupy ALAB

FAQ


Gdzie uzyskać informację na temat wykonywanych badań?

Personel Punktu Pobrań udziela informacji oraz udostępnia pacjentom do wglądu Informator Laboratoryjny. 

 

Czy można skonsultować wynik?

Uprawnieni asystenci Laboratoriów Medycznych Bruss udzielają konsultacji związanych ze znaczeniem diagnostycznym wydawanych wyników badań laboratoryjnych.

 

Jak można odebrać wynik?

Wyniki badań mogą być odbierane przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.
Przekazywanie wyników przez telefon, e-mail jest ograniczone do szczególnych przypadków. Przekazanie wyniku telefonicznie, odbywa się wyłącznie po podaniu przez pacjenta numeru laboratoryjnego zlecenia. Przekazanie wyniku pocztą e-mail odbywa się po złożeniu przez pacjenta pisemnego upoważnienia. 

Przy odbiorze wyników, wykorzystywany jest numer laboratoryjny jednoznacznie identyfikujący pacjenta i zlecenie. Numer laboratoryjny znajduje się na wydrukach „Zestawienie zleconych badań”. Są to wydruki upoważniające do samodzielnego odbioru wyniku w kiosku informatycznym, do odbioru wyniku w punkcie pobrań, bądź do odbioru wyniku poprzez aplikację internetową https://mojebadania.lmbruss.pl z wykorzystaniem indywidualnego numeru klienta (INK).

 

Jak można złożyć skargę, reklamację?

W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług pacjent może złożyć skargę. Skargę pisemną składa się na formularzu „Zgłoszenie skargi” dostępnym w Punktach Pobrań. Skargę można też złożyć na naszej stronie internetowej wybierając temat kontaktu "Reklamacja".

Laboratorium zobowiązuje się w ciągu 14 dni powiadomić pacjenta  o wyniku przeprowadzonych działań wyjaśniających. Postępowanie odbywa się zgodnie z procedurą „Rozpatrywanie skarg”. 

 

Jak wyrazić opinię o usługach laboratorium?

W celu stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług prosimy o wyrażanie opinii i uwag. W Punktach Pobrań dostępne są formularze ankiet nastomiast na stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy.