Lipidogram, kwas moczowy - PROMOCJA

 

Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Wydarzenie to ma za zadanie zdopingować ludzi na całym świecie do prowadzenia zdrowego trybu życia, a w szczególności do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i kontrolowania wagi swojego ciała, oraz rzucenia palenia. Zdrowy styl życia znacznie redukuje ryzyko chorób a według najnowszych badań efekty mogą być już widoczne po 6 tygodniach. Światowy Dzień Serca jest najważniejszą organizowaną przez Światową Federację Serca imprezą, mającą na celu zwiększenie świadomości publicznej oraz promocję środków zapobiegawczych prowadzących do zmniejszenia ilości chorób sercowo-naczyniowych

W związku z tym faktem chcielibyśmy zaoferować Państwu badanie profilu lipidowego oraz kwasu moczowego w promocyjnej cenie : 

LIPIDGRAM - 17,50 zł

KWAS MOCZOWY - 5,60 zł

Lipidogram - składa się z pomiaru poziomu cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, LDL cholesterolu („złego cholesterolu”), HDL cholesterolu ( „dobrego cholesterolu”) oraz cholesterolu NIE-HDL. 

 

Profil lipidowy lepiej niż badanie samego poziomu cholesterolu całkowitego pokazuje czy jesteśmy zagrożeni zachorowaniem na groźne choroby układu sercowo-naczyniowego.

 Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego osoby zdrowe od 20 roku życia powinna wykonywać to badanie co 5 lat. Badania pokazują, że aż 33,5 % osób w wieku 18-34 lata ma podwyższony poziom cholesterolu!

Osoby z podwyższonej grupy ryzyka powinny wykonywać to badanie co roku (albo zgodnie z zaleceniami lekarza):

  • osoby otyłe (BMI ≥ 30 kg/m² i/lub obwodem w talii>80 cm (kobiety) i >94 cm (mężczyźni))
  • osoby z cukrzycą typu 2
  • osoby z chorobą niedokrwienną serca
  • osoby z  nadciśnieniem tętniczym  (≥140/90 mm Hg)
  • osoby obciążone rodzinne przedwczesnym występowaniem chorób sercowo-naczyniowych
  • osoby obciążone rodzinne występowaniem zaburzeń lipidowych 

 

W zgodzie z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w  Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wprowadziliśmy lipidogramu nowy parametr – cholesterol NIE-HDL. Znaczenie tego parametru jest porównywalne ze znaczeniem cholesterolu LDL, jeśli chodzi o ocenę ryzyka chorób serca. Dlatego rekomendowane jest we wszystkich pomiarach profilu lipidowego. 

Nie-HDL cholesterol odzwierciedla poziom wszystkich tych cząstek lipidów, które biorą udział w procesie miażdżycowym i mogą się odkładać w blaszce miażdżycowej.

Do tej pory najważniejszym parametrem, który pokazywał jakie jest nasze ryzyko chorób serca był cholesterol LDL. Badania pokazują, że nie-HDL cholesterol jest równie ważnym wskaźnikiem ryzyka chorób serca. Zwłaszcza u osób, które mają LDL w normie, a pomimo tego mogą być zagrożone. 
Jest przydatny również u pacjentów ze zwiększonym poziomem trójglicerydów, gdzie pomiar LDL jest utrudniony.

 

Wiadomo, że w rozwoju ChNS niebagatelną rolę odgrywają lipoprotetiny aterogenne, w tym głownie LDL. Jednak sam pomiar LDL nie jest całościowym obrazem cząstek aterogennych, pomija bowiem istotnie klinicznie frakcje małych lipoprotein (VLDL), które  są uwzględniane podczas pomiaru nie-HDL cholesterolu. Możemy zatem powiedzieć, że nie-HDL cholesterol pokazuje łączne stężenie wszystkich lipoprotein aterogennych.

Kwas moczowy jest końcowym produktem metabolizmu zasad purynowych pochodzących z pokarmu, syntezy de novo oraz z rozpadu endogennych kwasów nukleinowych. Ok. 70% kwasu moczowego jest wydalane z moczem, 30 % wydalana to droga przez przewód pokarmowy. Podwyższony poziom kwasu moczowego wynika z nadprodukcji kwasu moczowego (10%) lub niedostatecznego jego wydalania (90%)

  • udowodniono jego związek z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz z nadciśnieniem tętniczym.
  • hiperurykemia jest 2-3 krotnie częstsza u osób z nadciśnieniem tętniczym niż̇ u normotoników.W mechanizmie patogenezy nadciśnienia wskazuje się także na role spożywania fruktozy (np. poprzez picie napojów słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym). Wzrost degradacji ATP w wyniku spożycia zwiększonych ilości fruktozy prowadzi do wzrost metabolizmu puryn i tym samym wywołuje wzrost poziomu kwasu moczowego. Równolegle wywoływana insulinooporność powoduje nadciśnienie tętnicze. W mechanizmie wzrostu ciśnienia nerkowego powstają dodatkowe bodźce do wzrostu ciśnienia co powoduje kolejne wzrosty poziomu kwasu moczowego przyczyniając się do powstania błędnego koła.

 W dokumencie tym potwierdzono, że:

  • poziom kwasu moczowego stanowi marker zwiększonego ryzyka chorób sercowo – naczyniowych
  • badanie poziomu kwasu moczowego według wytycznych European Society of Hypertension (ESH) oraz European Society of Cardiology (ESC) 2013, a także Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2015 roku zostało zaliczone do badań podstawowych w diagnostyce CVD obok morfologii krwi, pomiaru  stężeń: glukozy w osoczu na czczo, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL, trójglicerydów, potasu, sodu kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR), badania ogólnego moczu, pomiaru albuminurii oraz wykonania 12-odprowadzeniowego EKG.

Ze względu na fakt, że niskie stężenia kwasu moczowego pomagają w zmniejszeniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zalecono utrzymywanie poziomu kwasu moczowego poniżej 5 mg/dl (297,5 µmol/l) posługując się metodami dietetycznymi lub włączając odpowiednie leczenie farmakologiczne.

 

Promocja trwa do 29 września.

 

 

2