facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

Kontakt - Alab Laboratoria

 W celu zgłoszenia reklamacji/skargi proszę kliknąć tutaj: www.alabreklamacje.pl.
Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych.

SIEDZIBA FIRMY:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Tel.: (0 22) 349 60 60
Fax: (0 22) 349 60 23
E-mail: info@alab.com.pl 

KRS 0000040890 Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wartość kapitału zakładowego: 1 002 000 PLN
NIP 522-000-02-17