facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

testy alergiczne podstawowe

 

  • Immunoglobulina IgE (całkowita) w surowicy

Bierze udział w reakcjach alergicznych organizmu i odpornościowych przeciwko pasożytom. Pośredniczy w reakcji nadwrażliwości typu I, która jest odpowiedzialna za reakcję anafilaktyczną, alergiczny nieżyt nosa, astmę, egzemę oraz alergie pokarmowe. Poza pulą krążącą w krwi, immunoglobulina E jest związana z receptorami powierzchniowymi mastocytów i granulocytów zasadochłonnych (bazofilii).

  • Tryptaza

Tryptaza jest jednym z mediatorów uwalnianych z komórek tucznych, które odgrywają ważną rolę w reakcjach alergicznych typu natychmiastowego. Najwięcej komórek tucznych znajduje się w miejscu pierwszego kontaktu z obcymi    alergenami, szczególnie w skórze, błonach śluzowych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Po aktywacji komórki tuczne uwalniają mediatory preformowane, m.in. histaminę, heparynę, tryptazę. Podwyższone stężenia tryptazy w surowicy  obserwujemy w reakcjach anafilaktycznych oraz pokrzywkach.

  • Phadiatop

Test  Phadiatop to test przesiewowy pozwalający potwierdzić lub wykluczyć alergię atopową. W badaniu tym mierzony jest poziom przeciwciał IgE dla mieszaniny najbardziej rozpowszechnionych alergenów wziewnych. Im wyższy poziom przeciwciał IgE czyli stopień atopii, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych. Wartości prawidłowe testu informują o tym, że objawy najprawdopodobniej nie są spowodowane alergią IgE- zależną. Szczególnie pomocny w różnicowaniu alergii atopowej IgE zależnej od innych objawów sugerujących alergię. Pomocny jest również w potwierdzeniu lub wykluczeniu alergii po naturalnej ekspozycji na środowiskowe alergeny, kiedy nie ma jasnego wskazania jaki test wykonać