facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

Test FMF

 

TEST FMF- test I trymestru

Celem nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej  I trymestru ciąży na podstawie zasad The Fetal Medicine Foundation (FMF)  Fundacji Medycyny Płodu, oceniającym  statystycznie ryzyko wystąpienia trisomii u płodu: 21 pary (zespół Downa), 18 pary (zespół Edwardsa), 13 pary (zespół Patau ‘a).

Kiedy wykonać?

Test I trymestru zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2009) i zasadami FMF (Fetal Medicine Foundation), zalecany jest u wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Wyjątkiem mogą być ciężarne powyżej 40 roku życia oraz ciężarne świadomie rezygnujące  z etapu badań przesiewowych.  Zaleca się wykonanie testu między 11 a 13(+6 dni) tygodniem ciąży.

Na czym polega test FMF?

Jest to badanie biochemiczne, oparte na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu stężenia wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej i stężenia białka PAPP-A  metodą elektrochemiluminescencji ECLIA na aparacie cobas e, wykonane równolegle z badaniem USG przezierności karkowej. Wyniki służą do określenia statystycznego ryzyka wystąpienia u płodu aneuploidii  przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego zgodnie z wytycznymi FMF.  Wyniki badań prenatalnych nigdy nie powinny być analizowane samodzielnie. Należy je w każdym przypadku skonsultować z lekarzem.

Zalety testu

Przewagą  Testu  FMF jest to, że badania są oznaczane zgodnie z zaleceniami i standardami wymaganymi przez Fetal  Medicine Foundation. Jest badaniem prenatalnym o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa.  Jego czułość wynosi prawie 90% – co oznacza, że wykrywanych jest 9 na 10 płodów chorych.  

W naszej ofercie dostępne są dwa warianty testu:

  • Badania biochemiczne do testu FMF (PAPP-A, F-BHCG) bez oceny ryzyka wystąpienia u płodu abberacji chromosomalnych.
  • Test podwójny według metody FMF (z oceną ryzyka wystąpienia u płodu abberacji chromosomalnych).