facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

Akredytacja i certyfikaty

 

Wysoką jakość świadczonych usług oraz stałe ich doskonalenie, Laboratoria Medyczne Bruss osiągają dzięki uznanym międzynarodowym standardom określającym zasady funkcjonowania systemu zarządzania  jakością - ISO/IEC 17025, ISO 15189 oraz ISO 9001.

 

Potwierdzeniem, że standardy te zostały wdrożone i są stosowane, jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat AB 654, AM 001) oraz certyfikacja systemu zarządzania przez Germanischer Lloyd Polen (certyfikat QMS-548 GL).

 

Akredytacją objęte są badania z zakresu:
- chemii klinicznej (np. hormony, markery nowotworowe, itd.)
- hematologii i koagulologii
- analityki ogólnej
- mikrobiologii
- serologii transfuzjologicznej.

Dokładny zakres akredytacji Laboratoriów Medycznych Bruss jest dostępny na www.pca.gov.pl (AB 654AM 001).

W praktyce, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania norm ISO 9001, ISO/IEC 17025 oraz ISO 15189 związane jest ze standaryzacją wszystkich etapów realizacji usługi laboratoryjnej:
- etapu przedanalitycznego
- etapu analitycznego
- etapu poanalitycznego
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz rekomendacji i zaleceń konsultantów krajowych.

Dzięki systemowi zarządzania jakością i akredytacji, wszyscy Klienci powierzający wykonywanie badań laboratoryjnych Laboratoriom Medycznym Bruss mogą mieć pewność, że badania są wykonywane przez wykwalifikowany personel w nowoczesnych, dobrze zorganizowanych laboratoriach, a wszystkie etapy usługi laboratoryjnej są pod stałym nadzorem zapewniającym wiarygodność wyników badań.

Wszyscy Klienci mają możliwość złożenia reklamacji i ocenienia jakości pracy laboratoriów poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie lub bezpośrednio w Punkcie Pobrań. Dzięki Państwa uwagom i sugestiom możemy doskonalić jakość świadczonych usług. Wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz cały wysiłek i zaangażowanie jakie wkładamy w naszą pracę, ma na celu świadczenie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie.

Liczymy na to, że obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem czego wyrazem będzie korzystanie z naszych usług.

 

 Zakres akredytacji nr AB 654

 

 

Zakres akredytacji nr AM 001