facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

Dotacje z UE

 

Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab sp. z o.o. informują, iż realizacja projektu pt.

Stop epidemiom - szybka identyfikacja drobnoustrojów w oparciu o spektometrię masową

jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne MŚP.

    Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego